ue

Pierwsze kroki do sukcesu biznesowego

W dniach 15.08.20 do 16.08.20 w Maladze (Hiszpania) odbyło się spotkanie inaugurujące 2-letni projekt partnerstwa strategicznego w dziedzinie innowacji KA205 ‘’First Steps Into Business Success’’ dofinansowany ze środków Erasmus+ , którego głównym celem jest wyposażenie młodych ludzi ( w wieku 18-30 lat, uczniów szkół średnich, studentów, młodych osób bezrobotnych) w umiejętności w zakresie przedsiębiorczości – a w szczególności przekazanie im wiedzy związanej z zakładaniem własnych firm, eko-innowacji w biznesie oraz idei Sprawiedliwego Handlu. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez udział młodzieży w kursie e-learningowym, udział w mieszanej mobilności młodych ludzi z zakresu eko-innowacji w biznesie, który będzie poprowadzony przez profesjonalnych trenerów z Warszawskiej Izby Gospodarczej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji koordynującej z Polski (Warszawska Izba Gospodarcza)- oraz organizacje partnerskie z Hiszpanii EuropeYou (gospodarz spotkania), Bułgarii Alternativi International. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID 19 i istniejącymi obostrzeniami przedstawiciele organizacji z Estonii Involved dołączyli do spotkania w formie online za pomocą aplikacji Teams.
Podczas dwu-dniowego spotkania partnerzy szczegółowo omówili cele i harmonogram projektu, wspólnie z koordynatorem przedstawione zostały obowiązki każdego z partnerów. Ponadto, partnerzy omówili kwestie związane z budżetem, zaplanowali mobilności, usystematyzowali plan komunikacji oraz upowszechniania rezultatów projektu, a także zaplanowali terminy następnych spotkań oraz wykonania rezultatów pracy intelektualnej (platforma wraz z kursem e-learningowym, składającym się z 4 modułów oraz cykl 4 filmów ‘’Będę Przedsiębiorcą’’).