ue

Uudised

Esimesed sammud äriedu poole

2020-08-31

15-16. augustil 2020 toimus Malagas (Hispaanias) kaheaastase strateegilise innovatsioonialase partnerlusprojekti KA 205 “Esimesed sammud edukaks äriks” esimene kohtumine, mida rahastab Erasmus+. Projekti peaeesmärk on varustada noored ettevõtlusalaste oskustega – teadmistega, mis on seotud nende enda ettevõtete käimalükkamisega, ökoinnovatsiooniga äris ja õiglase kaubanduse ideega. Selleks saavad nad osaleda e-õppe kursusel ning samuti ärivaldkonna ökoinnovatsioonialasel koolitusel, mida viivad noortele läbi professionaalsed koolitajad. Kohtumisest võtsid osa Poola koordineeriva organisatsiooni (Warszawska Izba Gospodarcza) osalejad, kuid samuti Asociación EuropeYou esindajad Hispaaniast (vastuvõttev organisatsioon) ning Bulgaariast (Alternativi International). COVID-19 pandeemiaga seonduvalt võtsid Eesti organisatsiooni INVOLVED esindajad osa e-keskkonna Teams vahendusel. Kahepäevase kohtumise jooksul arutasid projekti partnerid peamiselt projekti eesmärkide ja ajakava üle, samuti iga partneri kohustuste üle koos projekti koordinaatoriga. Paika pandi projekti kommunikatsiooni ja tulemuste levitamise plaan ning tähtajad järgmise projektikohtumiseni ja samuti projekti väljunditeks (e-õppe platvorm e-õppe kursusega, mis koosneb nejast e-õppe moodulist ja neljast videost “Minust saab ettevõtja”).