ue

“FIRST STEPS INTO BUSINESS SUCCESS”
PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ INNOWACJI W SEKTORZE MŁODZIEŻY

Amigos 1

Obecnie świat stoi przed niezmiernie ważnymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, takimi jak:

  1. zmiana klimatu,
  2. wyczerpywanie się zasobów naturalnych,
  3. zanik różnorodności biologicznej.

Dlatego też niezbędne są nowe modele gospodarcze i społeczne, a także technologie, które przyniosą środowisku wyraźne i znaczące korzyści. Europa musi osiągać lepsze rezultaty przy mniejszym nakładzie środków i maksymalnie zwiększyć wydajność na wszystkich etapach produkcji.

Opracowywanie i promowanie nowych rozwiązań jest konieczne, aby wykorzystać potencjał w zakresie korzyści ekonomicznych dzięki oszczędności kosztów, innowacyjności i międzynarodowej wymianie handlowej.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska przyciągną nowy rodzaj zaawansowanej technicznie działalności produkcyjnej i usługowej, a także zwiększą konkurencyjność Europy i przyczynią się do powstania wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy.

Croods 1

Zrównoważony rozwój oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, z wykorzystaniem do tego celu między innymi technologii przyjaznych środowisku. Inwestycje w innowacje, umożliwiające efektywniejsze korzystanie z zasobów, wpływają korzystnie zarówno na tradycyjne sektory gospodarki, ale też na gospodarki oparte na usługach, w których ceni się wysokie kwalifikacje. Wdrażanie nowoczesnych technologii środowiskowych staje się ważnym wyzwaniem dla współczesnych gospodarek. Konieczne są zatem działania zmierzające do racjonalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez ekoinnowacje.

Ekoinnowacje mogą ułatwić europejskim przedsiębiorcom, zarówno tym którzy dopiero zaczynają prowadzenie swojej działalności, oraz tym bardziej doświadczonym, opracowanie zrównoważonych rozwiązań, pozwalających lepiej wykorzystać cenne zasoby oraz ograniczyć negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko. Dlatego ekoinnowacje są pomocnym narzędziem, dzięki któremu możemy efektywniej gospodarować zasobami i przyczyniać się do ekologicznego wzrostu gospodarczego.

Zainteresowany/a?
Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym kursie, z którego dowiesz się więcej o ekoinnowacjach!

Wchodzę w to!
Croods 2