ue

"ESIMESED SAMMUD EDUKAKS ÄRIKS" - STRATEGILINE INNOVATSIOONIPARTNERLUS NOORTESEKTORIS

Amigos 1

Praegu seisavad maailm silmitsi keskkonnakaitsega seotud väga oluliste väljakutsetega, näiteks:

  1. kliimamuutus,
  2. loodusvarade ammendumine,
  3. bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Seetõttu on vaja uusi majanduslikke ja sotsiaalseid mudeleid ning tehnoloogiaid, mis toovad keskkonnale selget ja olulist kasu. Euroopa peab saavutama väiksemate ressurssidega paremaid tulemusi ja maksimeerima tõhususe kõigis tootmisetappides.

Uute lahenduste väljatöötamine ja edendamine on vajalik selleks, et realiseerida majandusliku kasu potentsiaali kulude kokkuhoiu, innovatsiooni ja rahvusvahelise kaubanduse kaudu.

Keskkonnasõbralikud lahendused meelitavad uut tüüpi kõrgtehnoloogilisi tootmis- ja teenindustegevusi, suurendavad Euroopa konkurentsivõimet ja loovad kõrge kvalifikatsiooniga töökohti.

Croods 1

Jätkusuutlik areng tähendab säästva ja konkurentsivõimelise majanduse ülesehitamist, mis kasutab ressursse tõhusalt, kasutades selleks muuhulgas keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. Investeeringud innovatsiooni, mis võimaldab ressursside tõhusamat kasutamist, toovad kasu nii traditsioonilistele majandussektoritele kui ka teenuspõhistele majandustele, kus hinnatakse kõrget kvalifikatsiooni. Kaasaegsete keskkonnatehnoloogiate juurutamine on muutumas kaasaegse majanduse jaoks oluliseks väljakutseks. Seetõttu on vaja võtta meetmeid ressursside ratsionaalseks kasutamiseks, sealhulgas ökoinnovatsiooni abil.

Ökoinnovatsioon võib hõlbustada Euroopa ettevõtjate - nii alles alustavate kui ka kogenumate - jaoks jätkusuutlike lahenduste väljatöötamist, mis kasutavad väärtuslikke ressursse paremini ja vähendavad majanduse negatiivset mõju keskkonnale. Seetõttu on ökoinnovatsioon kasulik vahend, mille abil saame ressursse tõhusamalt hallata ja aidata kaasa rohelisele majanduskasvule.

Kas oled huvitatud?
Kutsume sindosalema meie kursusel, kus saad rohkem teada ökoinnovatsioonide kohta!

Olen huvitatud!
Croods 2