ue

„ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УСПЕХ НА БИЗНЕСА“
СТРАТЕГИЧНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ИНОВАЦИИ В МЛАДЕЖКИЯ СЕКТОР

Amigos 1

В момента светът е изправен пред изключително важни предизвикателства, свързани с опазването на околната среда, като:

  1. изменението на климата,
  2. изчерпване на природните ресурси,
  3. загуба на биологично разнообразие.

Следователно са необходими нови икономически и социални модели, както и технологии, които ще донесат ясни и значителни ползи за околната среда. Европа трябва да постигне по-добри резултати с по-малко ресурси и да увеличи максимално ефективността на всички етапи от производството.

Разработването и насърчаването на нови решения е необходимо, за да се реализира потенциалът за икономически ползи чрез икономия на разходи, иновации и международна търговия.

Екологичните решения ще привлекат нови видове високотехнологични производствени и сервизни дейности, както и ще повишат конкурентоспособността на Европа и ще създадат висококвалифицирани работни места.

Croods 1

Устойчивото развитие означава изграждане на устойчива и конкурентна икономика, която ефективно използва ресурси, използвайки за тази цел, inter alia, екологични технологии. Инвестициите в иновации, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите, са от полза както за традиционните сектори на икономиката, така и за икономики, базирани на услуги, където се оценяват високите квалификации. Внедряването на съвременни екологични технологии се превръща във важно предизвикателство за съвременните икономики. Следователно е необходимо да се вземат мерки, насочени към рационалното използване на ресурсите, включително чрез екоиновации.

Екологичните иновации могат да улеснят европейските предприемачи, както тези, които тепърва стартират своя бизнес, така и по-опитните, да разработят устойчиви решения, които използват по-добре ценните ресурси и намаляват отрицателното въздействие на икономиката върху околната среда. Следователно екоиновациите са полезен инструмент, с който можем да управляваме по-ефективно ресурсите и да допринасяме за екологичен икономически растеж.

Интересувате ли се?
Каним ви да вземете участие в нашия курс, където ще научите повече за екоиновациите!

Аз съм в!
Croods 2